چیز دیگر

...،در ره دل، چه لطیف است سفر

چیز دیگر

...،در ره دل، چه لطیف است سفر

چیز دیگر

۲ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «کافکا» ثبت شده است

هر انسانی برای زیستن، محتاج حقیقت است. ولی حقیقت را نمی توان از کسی کسب کرد یا خرید. برای آنکه نابود نشوی، باید هر بار آن را، از درون خود، از نو بسازی. زندگی بدون حقیقت محال است. حقیقت شاید خود زندگی باشد.

گفتگو با کافکا-ص 219

  • امیرحا فظ

کافکا

آزادی صوری که با وسایل خارجی بدست می آید، جز اشتباه چیزی نیست. پریشانی است. بیابان است که جز علف های تلخ ترس و یاس چیزی به بار نمی آورد. و این، کاملا" طبیعی است. چون، فقط عطیه ی درون است که ارزشی ابدی و راستین دارد. جهت رشد انسان، نه از پائین به بالا، بلکه از درون به بیرون است. آزادی، محیطی اجتماعی نیست که تصنعا" بتوان به وجودش آورد، بلکه وضعی است که در برابر خود و جهان به خود می گیریم و باید هر آن در به دست آوردنش بکوشیم. این، محدودیتی است که انسان را آزاد می کند.

"گفتگو با کافکا"، نشر خوارزمی، صفحه 46

  • ۲ نظر
  • ۲۳ شهریور ۹۴ ، ۲۲:۰۲
  • امیرحا فظ