چیز دیگر

...،در ره دل، چه لطیف است سفر

چیز دیگر

...،در ره دل، چه لطیف است سفر

چیز دیگر

هرگز حضورِ حاضرِ غایب شنیده ای؟!
من در میانِ جمع و دلم جای دیگر است،...
سعدی

۱ مطلب در ارديبهشت ۱۳۹۷ ثبت شده است

ابنجا مینویسم:
https://lustforlife.persianblog.ir
  • ۲ نظر
  • ۳۰ ارديبهشت ۹۷ ، ۱۶:۲۶
  • امیرحا فظ